Ken Gavlik's Sermons

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 Teachings
Date Message Title  
2022 Book of 2 Corinthians-------------------------------- Listen
2022 Book of Galatians------------------------------------ Listen
2022 Book of Ephesians----------------------------------- Listen
2022 1 Thessalonians-------------------------------------- Listen
2022-04-17 Resurrection Sunday--------------------------------- Listen
2022-03-06 Psalm 23--------------------------------------------- Listen
2022-05-08 Mother's Day--------Woman-Wife-Mother---------- Listen
2022-12-11 Our King is Coming---------------------------------- Listen
2022-12-18 2022 Pre-Christmas---------------------------------- Listen
2022-12-25 2022 Christmas Day----------A Gift Given----------- Listen